การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ระหว่างวันที่25-27 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
 

13510624_1050122368409884_969383131_n

การอบร อ่านต่อ…

FacebookPinterestGoogle+TwitterLine

งานประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 6 “วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในศตวรรษที่ 21 : เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

13521071_1049401115148676_415529347_n

งานประ อ่านต่อ…

FacebookPinterestGoogle+TwitterLine