ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้าแรก เลขที่บัญชี ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ 054 - 241303 โทรสาร 054 - 316748

ผู้ประสานงาน (แนะนำ)

  • อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร 064 - 9455935