ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้าแรก เลขที่บัญชี ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเท่านั้น

 

ปิดรับการลงทะเบียนแล้ว...

 

โปรดอ่าน : เมื่อผู้เข้าร่วมทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วม จำนวน 500 บาท โดยชำระผ่านบัญชีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เลขที่บัญชี 439-1-20795-5
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง "โครงการครุศาสตร์วิจัย 2560"


เมื่อทำการชำระเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้าร่วมทำการ เข้าสู่ระบบ เพื่อแจ้งการชำระเงิน โดยให้ผู้เข้าร่วมถ่ายหลักฐานการโอนเงิน
แนบมาในระบบด้วย

หมายเหตุ* ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย สามารถลงทะเบียนได้เฉพาะตนเองเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการแทนผู้เข้าร่วมฯ ท่านอื่นได้ทุกกรณี !

 

 


ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อีเมล
edulpru.research@gmail.com
โทรศัพท์
054 - 237399 ต่อ 1008
โทรสาร
054 - 316748