คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม เลือกภาษา/Language Select :
ติดตามคณะครุศาสตร์ บน facebook      หน่วยงานหน่วยงานภายใน     นักศึกษาค้นหานักศึกษา    บุคลากรค้นหาบุคลากร    ศิษย์เก่าระบบศิษย์เก่า    ติดต่อคณะติดต่อคณะครุศาสตร์
x ปิด
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์/สโมสร/สภา คณะ/สำนัก/สถาบัน หน่วยงาน/สาขาภายในคณะ

ซ่อนบล็อคนี้ แสดงบล็อค

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยฐานะ
รุ่นที่ 22
ประกาศการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชครูฯ
รุ่นที่ 22 วันที่ 23-26 พ.ย. 60
ประเมินความพึงพอใจ
คุณภาพการสอน 1/60
ขอเชิญนักศึกษาร่วมประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560
PLC
ออนไลน์
เข้าสู่ระบบ PLC ออนไลน์ สำหรับผู้เข้ารับการ
พัฒนาฯ แบบครบวงจร
หลักสูตรพัฒนา
ข้าราชการครูฯ
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูฯ
และบุคลากรทางการศึกษาของ สพฐ.
Conference
Proceedings
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ และการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
บันทึกกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นครู
บันทึกสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. 5 ปี
เฉพาะนักศึกษารหัส 59 ขึ้นไป
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เกี่ยวกับคณะ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา

บริการวิชาการ

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

บริหารงานวิจัย

การจัดการความรู้ KM

สืบค้นห้องสมุด

ปฏิทินกิจกรรมคณะ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ

ประกันคุณภาพ

วิทยฐานะ

บุคลากรคณะ

ระบบสารสนเทศ

เบอร์โทรภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด

มติคณะกรรมการคุรุสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
ทั้งหมด

ครุศาสตร์วิจัย NACE2016

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ทั้งหมด

ประกาศ/ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการในพระราชดำริแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกลุ่มผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์Database Systemระเบียบการแต่งกายสำหรับนักศึกษาศูนย์ฯ พัฒนาครูSentgrade OnlineSmart Education CenterDSSแบบสำรวจฯคู่มือจรรยาบรร21 st Century Skills


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                              

                             


ออนไลน์
ตัวนับสถิติ
สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 2560)
- วันนี้
13 คน
- เมื่อวาน
90 คน
- เดือนนี้
2,287 คน
- เดือนที่แล้ว
0 คน
- ปีนี้
2,287 คน
- ปีที่แล้ว
0 คน
- ทั้งหมด
2,287 คน