คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม เลือกภาษา/Language Select :
ติดตามคณะครุศาสตร์ บน facebook      หน่วยงานหน่วยงานภายใน     นักศึกษาค้นหานักศึกษา    บุคลากรค้นหาบุคลากร    ศิษย์เก่าระบบศิษย์เก่า    ติดต่อคณะติดต่อคณะครุศาสตร์
x ปิด
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์/สโมสร/สภา คณะ/สำนัก/สถาบัน หน่วยงาน/สาขาภายในคณะ

ซ่อนบล็อคนี้ แสดงบล็อค

  ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยฐานะ
รุ่นที่ 23-26
ประกาศการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชครู
และบุคลากรทางการฯ รุ่นที่ 23-26
9 มาตรฐาน
ประกาศรับสมัครการฝึกอบรม 9 มาตรฐาน
ประจำปี 2561
NACE 2018
ครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๑
ขอเชิญร่วมส่งบทความผ่านระบบออนไลน์
ครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๑ : NACE 2018
หลักสูตรพัฒนา
ข้าราชการครูฯ
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูฯ
และบุคลากรทางการศึกษาของ สพฐ.
ss
Conference
Proceedings
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ และการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
ss
บันทึกกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นครู
บันทึกสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. 5 ปี
เฉพาะนักศึกษารหัส 59 ขึ้นไป
ss


เกี่ยวกับคณะฯ

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชา/หลักสูตร

บริการวิชาการ

ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ

บริหารงานวิจัย

การจัดการความรู้ KM

สืบค้นห้องสมุด

ปฏิทินกิจกรรมคณะ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ

ประกันคุณภาพ

วิทยฐานะ

บุคลากรคณะ

ระบบสารสนเทศ

เบอร์โทรภายใน

คำสั่งไปราชการ

ประเมินฯ สนง.คณบดี
     

ข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด

มติคณะกรรมการคุรุสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
ทั้งหมด

ครุศาสตร์วิจัย NACE2016

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ทั้งหมด

ประกาศ/ระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับนักศึกษา

เพลง คนบ้านครู

คำร้อง : อาจารย์ นพดล ทัศวา
ดนตรี/เรียบเรียง : อาจารย์ ชาญวิชญ์ ชาพรหมสิทธิ์

คนบ้านครูเราเชิดชูสถาบัน เรารักผูกพันทุกวันมิมีเสื่อมคลาย
แหล่งเรียนรู้ สร้างครูมาแล้วมากมาย สร้างครูหญิงชายด้วยใจรักและศรัทธา
   
เป็นครูดีต่างก็มีอุดมการณ์ อุทิศเพื่องานทำทานด้วยบุญปัญญา
ก็เพื่อจะให้เด็กไทยได้มีวิชา  มีการศึกษานำพาบ้านเมืองต่อไป
   
อยู่ถิ่นใด... ไม่สุขใจเท่าบ้านครู ร่มรื่นชื่นชู บ้านครูของเราสุขใจ
รักสามัคคีต่างก็มีเยื่อใย  แม้ห่างกันไกล แต่ใจยังคิดถึงกัน
   
ครุศาสตร์ราชภัฏลำปาง เราคือผู้สร้างผู้นำทางสู่ฝั่งฝัน
เด็กไทยนั้นเป็นหัวใจสำคัญ หน้าที่บ้านครูเรานั้น สานฝันให้เป็นจริง
   
อำนวยการผลิตโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์
และคณะทีมงานประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

โครงการในพระราชดำริแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกลุ่มผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์Database Systemระเบียบการแต่งกายสำหรับนักศึกษาศูนย์ฯ พัฒนาครูSentgrade OnlineSmart Education CenterDSSแบบสำรวจฯคู่มือจรรยาบรร21 st Century Skills                             

                             ออนไลน์
สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 2560)
- วันนี้
18 คน
- เมื่อวาน
68 คน
- เดือนนี้
1,997 คน
- เดือนที่แล้ว
2,073 คน
- ปีนี้
4,070 คน
- ปีที่แล้ว
4,424 คน
- ทั้งหมด
8,494 คน