มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี 2561

tดาวน์โหลด ประกาศรับสมัครการฝึกอบรม 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 (ประจำปี 2561)

ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการอบรม

 


     
top
Top up