ประกาศ เรื่อง การรับสมัครโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

 

 

ประกาศยกเลิก การจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ที่เปิดอบรมในวันที่ 4-5,18-19,25-26 ก.พ. 2560 และ 4-5, 11-12 มี.ค. 2560 ดังนี้

  • มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  • มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

เนื่องจากมีจำนวนผู้ยื่นสมัครไม่ครบเกณฑ์ที่ได้กำหนด

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สายทอง 086-9221849 E-mail : arre_rut@hotmail.com


     
stat edulpru
top
Top up