ประกาศ เรื่อง การรับสมัครโครงการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559

ประกาศยกเลิก การจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ที่เปิดอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 18-19, 25-26 มี.ค. 2560 และ 1-2, 8-9, 22-23 เม.ย. 2560 ดังนี้

  • มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
  • มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา

ประกาศยกเลิก การจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ที่เปิดอบรมในวันวันจันทร์-ศุกร์ ที่ 20-24 และ 27-31 มี.ค. 2560 ดังนี้

  • มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

ประกาศยกเลิก การจัดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ที่เปิดอบรมในวันที่ 4-5,18-19,25-26 ก.พ. 2560 และ 4-5, 11-12 มี.ค. 2560 ดังนี้

  • มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
  • มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

เนื่องจากมีจำนวนผู้ยื่นสมัครไม่ครบเกณฑ์ที่ได้กำหนด โดยสามารถติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 2560 เป็นต้นไป

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สายทอง 086-9221849 E-mail : arre_rut@hotmail.com

 


     
stat edulpru
top
Top up