ทำเนียบรุ่น ทำเนียบวุฒิบัตร   เจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 20
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รุ่นที่ 20 จัดอบรมระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2560

พิธีเปิด ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ อาคาร 2 (บริเวณหลังอาคารเรียนภาษาจีน) ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น.


สแกน QR Code เพื่อนำท่านไปยังสถานที่จัดพิธีเปิด

 


สถานที่ใช้สำหรับการจัดอบรม อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ ชั้น 4


สแกน QR Code เพื่อนำท่านไปยังสถานที่จัดการอบรม

 


รายชื่อแบบแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบมรมแต่ละห้อง

ตารางอบรมครูชำนาญการพิเศษ รุ่น 20

กลุ่ม 1 (143)
กลุ่ม 2 (144)
กลุ่ม 3 (145)
กลุ่ม 4 (146)

*แจ้งผู้ที่ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำส่งหลักฐานการชำระโดยด่วน

รายชื่อผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 20 (ณ วันที่ 11 ต.ค. 60 เวลา 17.08 น.)
(176 จาก 180 ที่นั่ง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ดำเนินการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งในวันปฐมนิเทศ

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย ติดต่อ 089-9561337 หรือ 054-237399 ต่อ 1703 ค้นหาแผนที่ คลิกที่นี่     
top
Top up