โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทำเนียบรุ่นวิทยฐานะ ทำเนียบวุฒิบัตรวิทยฐานะ สำหรับเจ้าหน้าที่

วิทยฐานะ รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 19

พิธีเปิด ณ ห้องประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น.

ดาวน์โหลดตารางการอบรม

ดาวน์โหลดประกาศ และแบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าอบรมวิทยฐานะ รุ่นที่ 19

(เต็ม)

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้วเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ดำเนินการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว จัดทำกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา ติดรูปถ่าย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำส่งในวันปฐมนิเทศ

ที่พักภายในมหาวิทยาลัย ติดต่อ 089-9561337 หรือ 054-237399 ต่อ 1703 ค้นหาแผนที่ คลิกที่นี่     
stat edulpru
top
Top up