อบรมวิทยฐานะฯ รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่
27-30 เมษายน 2560

พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560
25 เมษายน 2560

อบรมวิทยฐานะฯ รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่
16-19 มีนาคม 2560

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดู
งาน สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง3

การแข่งขันกีฬา "กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9"
อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและคณะ ได้เยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์

แสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2560

โครงการอบรมพัฒนา EF ทักษะสมอง
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559