การแข่งขันกีฬา "กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 9"
อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางและคณะ ได้เยี่ยมนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์

แสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฏีบัณฑิต ประจำปี 2560

โครงการอบรมพัฒนา EF ทักษะสมอง
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559

ป๋าเวณียี่เป็ง และงานหนองหัวหงอกบันเทิง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงาน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบ
ประมาณตามกรอบ ReProfiling
 

ภาพกิจกรรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางศึกษา รุ่นที่ 17