คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมช่วย
อุดหนุนสัปรดจากพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกสัปรด
30 มิถุนายน 2560

จัดประชุมเพื่อการพัฒนาคณาจารย์
เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 27 มิ.ย. 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการวิจัยแบบ
PAR และเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย (concept paper) 26 มิ.ย. 2560

พิธีบวงสรวง และยกเสาเอก อาคารคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ 15 มิถุนายน 2560


โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู 10-11 มิ.ย. 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชาย แดนประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ถวายรายงานโครงการ ในพระราชดำริ ณ โรงเรียนหนองแขม


คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ถวายรายงานโครงการ ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มร.ลป. รับรางวัล ขวัญใจมหาชน "สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11"