ข่าวเด่นประจำคณะ

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ถวายรายงานโครงการ
ในพระราชดำริ ณ โรงเรียนหนองแขม

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ถวายรายงานโครงการ
ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มร.ลป. รับรางวัล
ขวัญใจมหาชน "สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11"

แสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ