ข่าวเด่นประจำคณะ

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดู
งานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ถวายรายงานโครงการ
ในพระราชดำริ ณ โรงเรียนหนองแขม

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ถวายรายงานโครงการ
ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มร.ลป. รับรางวัล
ขวัญใจมหาชน "สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 11"