การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มร.ลป.


สำหรับเจ้าหน้าที่


สถานที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) สำหรับผู้ที่เลือกลงแต่ละจังหวัด

1. วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ จังหวัดพะเยา คลิกดูรายละเอียด

2. วันที่ 30 กันยายน 2560 ณ จังหวัดแพร่ คลิกดูรายละเอียด

3. วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คลิกดูรายละเอียด

ผู้ที่เข้าร่วม PLC จะได้รับชั่วโมงเพิ่มจากการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดหนังสือขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)Search ตรวจสอบ/ค้นหา ข้อมูลผู้ลงทะเบียนอบรม


เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบครบวงจร/แบบฟอร์มหลักฐานการชำระเงิน

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ พร้อมกำหนดการอบรมของแต่ละหลักสูตร (ปรับปรุง 28/07/2560)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาฯ

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม (สำหรับแนบยื่นเรื่อง)

สถานที่จัดอบรมเฉพาะหลักสูตร 60010134 (คอมพิวเตอร์)

หนังสือแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าไปยืนยันการอบรมในระบบของ สพฐ.

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตร รหัส 60003010 - รุ่นที่ 12

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตร รหัส 60003010

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักสูตร รหัส 60003003

หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม รุ่นที่ 21 และ รุ่นที่ 22

ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียน และติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ในระบบของ สพฐ.

แผนที่อาคาร / ลานจอดรถ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ค้นหาที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดลำปาง หรือจังหวัดต่างๆ


สถานที่จัดอบรมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอบรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รุ่นที่ 7, รุ่นที่ 9, รุ่นที่ 11, รุ่นที่ 13, รุ่นที่ 15, รุ่นที่ 17, รุ่นที่ 19, รุ่นที่ 21

สถานที่จัดอบรม อาคาร 1, อาคาร 7, ห้องประชุมบัวตอง, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม -


สถานที่จัดอบรมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนอบรมภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รุ่นที่ 8, รุ่นที่ 10, รุ่นที่ 12, รุ่นที่ 14, รุ่นที่ 16, รุ่นที่ 18, รุ่นที่ 20, รุ่นที่ 22

สถานที่อบรม จ.พะเยา (หน่วยงานต่างๆ)
วันที่ 5-6 ส.ค. 60(รุ่นที่ 8), 19-20 ส.ค. 60(รุ่นที่ 12)
, 9-10 ก.ย. 60(รุ่นที่ 18)

สถานที่อบรม จ.ลำพูน (หน่วยงานต่างๆ)
วันที่ 5-6 ส.ค. 60(รุ่นที่ 8), 19-20 ส.ค. 60(รุ่นที่ 12), 26-27 ส.ค. 60(รุ่นที่ 14), 16-17 ก.ย. 60(รุ่นที่ 20)

สถานที่อบรม จ.ลำพูน (ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมถ์)
วันที่ 12-13 ส.ค. 60(รุ่นที่ 10)
, 19-20 ส.ค. 60(รุ่นที่ 12), 26-27 ส.ค. 60(รุ่นที่ 14)

สถานที่อบรม จ.แพร่ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และห้องประชุมโรงแรม)
วันที่ 26-27 ส.ค. 60(รุ่นที่ 14)

สถานที่อบรม จ.แม่ฮ่องสอน (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
วันที่ 2-3 ก.ย. 60(รุ่นที่ 16), 9-10 ก.ย. 60(รุ่นที่ 18), 16-17 ก.ย. 60(รุ่นที่ 20), 23-24 ก.ย. 60(รุ่นที่ 22)


ข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับผู้ที่ต้องการโอนเงิน
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เลขที่บัญชี 439 - 1 - 20989 - 1


     
top
Top up