กิจกรรมประกันคุณภาพ

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กำหนดการพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ – เชี่ยวชาญ รุ่นที่ 1
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 17:33 น.

หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์จะดำเนินการฝึกอบรมครู / ผู้บริหารก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญดังนี้

การอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่าง 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2555
ผู้บริหารวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ภาพกิจกรรม วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4
ครูอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 1 ภาพกิจกรรม วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5
ครูอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มที่ 1 ภาพกิจกรรม วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4
ครูอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กลุ่มที่ 2 ภาพกิจกรรม วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4
118805_36375_32.png กำหนดการฝึกอบรม

 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.