ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Personal information System  
คู่มือการใช้งาน

เข้าสู่ระบบสำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 


ชื่อผู้ใช้
เลขที่ตำแหน่งบุคลากร
รหัสผ่าน
ว/ด/ป เกิด เช่น 01022534

ค้นหาเลขที่ตำแหน่งบุคลากร

หากท่านไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณาติดต่อฝ่ายสารสนเทศ โทร.1016

 


©2016 Personal Information System PIS | www.edulpru.com