Click
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
 • ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 34, 35, 36
 • ม.ขอนแก่น ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562
  • Click
   Update ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
   การเข้ารับชมวีดีโอ ให้นักศึกษาล็อคอินด้วยบัญชี Gmail เท่านั้น ตัวอย่าง รหัสนักศึกษาตามด้วย@g.lpru.ac.th รหัสผ่าน วันเดือนปีเกิด 6 ตัว ต่อด้วย 4 ตัวท้ายเลขบัตร ปชช.

  • ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563)
  • ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  • สมศ. ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ร่วมตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
  • กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดกิจกรรมสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562
  • กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
  • กพน.ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สมัครขอรับทุน "สมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ" ประจำปีการศึกษา 2561
   • Click
   • หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 1 อัตรา
   • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 อัตรา
   • ประกาศ สพม.35 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพม.35 จำนวน 12 อัตรา
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
   • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 2 อัตรา
    • รายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561

     คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

     คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3- 6 ปี

     30 ปี ข้างคลองคันนายาว

     การพัฒนากระบวนทัศน์รูปแบบและกลไกการพัฒนาครูในลักษณะเครือข่ายเชิงพื้นที่ 5 พื้นที่

     อภิธานศัพท์การวิจัย

     เขลางค์นคร และ เมืองลำพาง

     พัฒนา IOT บนแพลตฟอร์ม Arduino และ Raspberry Pi

     คู่มือเรียน เขียนโปรแกรม Python (ภาคปฏิบัติ)

     การเขียนโปรแกรม Swift และ ios ฉบับพื้นฐาน

     TOEIC Grammar Part 5&6

     ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


     โครงการในพระราชดำริ กลุ่มผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Database System ระเบียบการแต่งกายสำหรับนักศึกษา ศูนย์ฯ พัฒนาครู Sentgrade Online Smart Education Center คู่มือจรรยาบรร 21 st Century Skills


     แผนที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     สถิติ (เริ่ม 6 พฤศจิกายน 2560)
     วันนี้
     15 คน
     เมื่อวาน
     53 คน
     เดือนนี้
     542 คน
     เดือนที่แล้ว
     1,825 คน
     ปีนี้
     14,501 คน
     ปีที่แล้ว
     25,562 คน
     ทั้งหมด
     79,888 คน
     ผู้ใช้งานในขณะนี้

     QR Code แฟนเพจ


     QR Code เว็บไซต์

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     โทรศัพท์ 054 241 303
     โทรสาร 054 241 303
     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
     อีเมล edulpru@gmail.com
     เว็บไซต์ www.edulpru.com
     ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
     Copyright ©2020 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.