Click
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 38
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศการอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 37
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 36 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2563
 • รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาส 1 ปี 2563
 • ประกาศมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในการจัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 35
  • Click
  • ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563)
  • ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
  • สมศ. ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ร่วมตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
  • กองพัฒนานักศึกษา แจ้งกำหนดกิจกรรมสำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาคเรียนที่ 1/2562
  • กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
  • กพน.ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สมัครขอรับทุน "สมาคมศิษย์เก่าจุฬาฯ" ประจำปีการศึกษา 2561
   • Click
   • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (28/12/2563)
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (21/12/2563)
   • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (7/12/2563)
   • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต
   • หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 1 อัตรา
    • INTENSIVE CU-TEP

     ๊ืUnplugged coding สนุกกับ วิทยาการคำนวณ

     Unplugged Coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ ยกกำลัง 2

     HELLO RUBY : ผจญภัยไปกับ Coding

     เรียน Coding ระดับเริ่มต้น ด้วย Scratch

     ดุจดวงแก้วสว่างล้ำ เลิศคำสอน

     รายงานเฉพาะเรื่องที่ 5 การปฏิรูประบบการศึกษาโดยรวม

     รายงานเฉพาะเรื่องที่ 4 การด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษา

     รายงานเฉพาะเรื่องที่ 3 ความสามารถในการแข่งขัน

     รายงานเฉพาะเรื่องที่ 2 ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา

     รายงานเฉพาะเรื่องที่ 1 คุณภาพการศึกษาไทย

     รายงานพันธกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (สรุปรายงานสำหรับผู้บริหาร)


     โครงการในพระราชดำริ กลุ่มผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Database System ระเบียบการแต่งกายสำหรับนักศึกษา ศูนย์ฯ พัฒนาครู Sentgrade Online Smart Education Center คู่มือจรรยาบรร 21 st Century Skills


     แผนที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     สถิติ (เริ่ม 6 พฤศจิกายน 2560)
     วันนี้
     18 คน
     เมื่อวาน
     67 คน
     เดือนนี้
     1,240 คน
     เดือนที่แล้ว
     1,424 คน
     ปีนี้
     1,240 คน
     ปีที่แล้ว
     22,364 คน
     ทั้งหมด
     88,991 คน
     ผู้ใช้งานในขณะนี้

     QR Code แฟนเพจ


     QR Code เว็บไซต์

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
     โทรศัพท์ 054 241 303
     โทรสาร 054 241 303
     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
     อีเมล edu@g.lpru.ac.th
     เว็บไซต์ www.edulpru.com
     ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
     Copyright ©2021 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.