ประวัติวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยครู หลังจากนั้น ได้รับพระราชทานนาม "ราชภัฏ" จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นชื่อประจำสถาบัน อ่านต่อClick
 • ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 2 The 2nd National Conference on Education วันที่ 21-22 มีนาคม 2562
 • รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูชำนาญการพิเศษ) รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
  • Click
   Click
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 1 อัตรา
  • โรงเรียนอนุบาลงาว(ภานุนิยม) ลำปาง รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต 1 อัตรา
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิต


   • วารสารเพื่อเยาวชน

    การให้การปรึกษาวัยรุ่น

    เรียนรู้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง

    การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 : การค้นหาความรู้จากข้อมูล

    คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่

    3 D Studio MAX BASIC

    Swift 4 พื้นฐานสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน ios

    การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบ เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

    มัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

    เทคนิคการใช้คำถาม พัฒนาการคิด

    การพูด

    วรรณกรรมปัจจุบัน


    โครงการในพระราชดำริ กลุ่มผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์ แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต Database System ระเบียบการแต่งกายสำหรับนักศึกษา ศูนย์ฯ พัฒนาครู Sentgrade Online Smart Education Center DSS แบบสำรวจฯ คู่มือจรรยาบรร 21 st Century Skills


    สถิติ (เริ่ม 6 พฤศจิกายน 2560)
    วันนี้
    91 คน
    เมื่อวาน
    56 คน
    เดือนนี้
    1,462 คน
    เดือนที่แล้ว
    2,520 คน
    ปีนี้
    3,982 คน
    ปีที่แล้ว
    35,401 คน
    ทั้งหมด
    43,807 คน
    ผู้ใช้งานในขณะนี้

    QR Code แฟนเพจ


    QR Code เว็บไซต์

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    โทรศัพท์ 054 241 303
    โทรสาร 054 316 748
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
    อีเมล edulpru@gmail.com
    เว็บไซต์ www.edulpru.com
    ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
    Copyright ©2019 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.