โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง>>>อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย<<<


ลงทะเบียนออนไลน์ เอกสารโครงการ/กำหนดการ/ใบสมัคร หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โทรศัพท์ 054 241 303
โทรสาร 054 241 303
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 580 7665
อีเมล edulpru@gmail.com
เว็บไซต์ www.edulpru.com
ที่ตั้ง 119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Copyright ©2019 EDU LPRU. - Icons made by Fontawesome & Freepik from flaticon.com is licensed by CC 3.0 - ออกแบบและพัฒนาโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.