ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่งแต่งตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งหมด

ระเบียบคณะครุศาสตร์ ปี 2559

tab

  • ....

 

 


ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2559

tab

 

 

 

 


     
top
Top up