EDU Library


สำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุด คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ค้นหาจาก ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, หัวเรื่อง, กลุ่มสาระ

TOEIC Grammar Part 5&6

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เกร็ดความรู้ที่ไม่รู้ไม่ได้

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่กระซับ เข้าใจง่ายและได้ผลดี

กริยาวลีที่จำเป็นต้องรู้

จำคำศัพท์ขึ้นใจใน 100 วัน

Business Statistics and Analytics in Practice

Dynamic Presentations

วารสารเพื่อเยาวชน

การให้การปรึกษาวัยรุ่น

เรียนรู้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง

การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 : การค้นหาความรู้จากข้อมูล

© 2019 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง