ไฟล์เอกสารสำหรับนักวิจัย

# ไฟล์เทมเพลตสำหรับนักวิจัย ดาวน์โหลด
1 เทมเพลตบทความ ครุศาสตร์วิจัย 2562 : NACE 2019
2 ดาวน์โหลดเทมเพลต Power point นำเสนอสำหรับ Oral ครุศาสตร์วิจัย 2562 : NACE 2019
3 ดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์ ขนาด 180x80 cm. ครุศาสตร์วิจัย 2562 : NACE 2019
4 ดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์ เฉพาะส่วนหัว (ส่วนที่ 1) ครุศาสตร์วิจัย 2562 : NACE 2019
5 ขั้นตอนการดำเนินการหลังผ่านการตอบรับผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์
6 รูปแบบเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1008
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ it.edulpru@gmail.com
Staff Login
ลิงค์ครุศาสตร์วิจัย 2562 https://www.edulpru.com/nace2019
Copyright 2019 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง https://www.edulpru.com | ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป.