นักวิจัยลงทะเบียน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารงานวิจัย
โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 1008
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ it.edulpru@gmail.com
Staff Login
ลิงค์ครุศาสตร์วิจัย 2562 https://www.edulpru.com/nace2019
Copyright 2019 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง https://www.edulpru.com | ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มรภ.ลป.