คำสั่งแต่งตั้งโครงการต่างๆ
 

กรุณาคลิกเข้าสู่ระบบ PIS เพื่อดูคำสั่งของท่าน คลิกที่นี่

 

 

©2019 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง