ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม (อัลบั้ม)


จัดนิทรรศการและกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบองค์รวม
โครงการคูปองพัฒนาครู
ปีงบประมาณ 2559

ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาครู
โครงการคูปองพัฒนาครู
ปีงบประมาณ 2559

การนำเสนอผลงาน best practice ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป. - 2558

กิจกรรมการ Coaching and Mentoring ณ สพป. ลำปาง เขต 1 - 2558

สาขาวิชาภาษาไทย ลงพื้นที่ ณ เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 - 2558
     

เข้าร่วมกลุ่มบน facebook
 

Best Practice
 

ทำเนียบวุฒิบัตรวิทยฐานะ
 

อีเมลแต่ละสาขา
 

เข้าสู่ระบบอีเมล (admin)
 

คู่มือการใช้งานกลุ่ม