ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้าแรก เลขที่บัญชี ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน ติดต่อสอบถาม
สำหรับเจ้าหน้าที่


เข้าสู่ระบบสำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (เพื่อแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน)อีเมล

(ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้)
รหัสผ่าน (ว/ด/ปีเกิด รูปแบบ 05/08/2526 มีเครื่องหมาย / ด้วย)


*หากท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบที่ anpk777@gmail.com

 

 

 

 

ครุศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อีเมล
edulpru.research@gmail.com
โทรศัพท์
054 - 237399 ต่อ 1008
โทรสาร
054 - 316748